Highlight Sectors

Quick Link

JIANGSU LIANGFENG FOOD GROUP CO., LTD. IN SIAL CHINA


JIANGSU LIANGFENG FOOD GROUP CO., LTD. IN SIAL CHINA 2018

Shanghai NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER

E5 F 062

JIANGSU LIANGFENG FOOD GROUP CO., LTD. IN SIAL CHINA 2017

Shanghai NEW INTERNATIONAL EXPO CENTER

W1 A 015

JIANGSU LIANGFENG FOOD GROUP CO., LTD. Main Products

Confectionery, biscuits and pastry; Confectionery; Chocolate products; Other confectionery products; pastry;


About JIANGSU LIANGFENG FOOD GROUP CO., LTD.

Country/Region:CHINA

Category:Confectionery, biscuits and pastry